exeQtive nätverket

Efter programmet får man ett medlemskap i exeQtive-nätverket, där endast tidigare deltagare genom åren deltar. ExeQtive nätverket startades efter första avslut av exeQtive programmet, dvs 2002 och har funnits sedan dess.

Kvinnor i exeQtive nätverket företräder alla möjliga branscher, för att nämna några: HR, kommunikation, PR, ekonomi, sammhällsuppbyggnad, bank, IT, industri, hälso och sjukvård osv. Vi jobbar inom många olika bolag i Värmland och finns i stort sätt inom alla sektorer, allt från statlig, kommunal, landsting och privat sektor.

Kristina Lövgren heter jag, började på BillerudKorsnäs 2002 som produktutvecklingsingenjör. Har sedan bytt roller inom företaget via processingenjör, sektionschef Kvalitetssupport (lab), produktionstekniker NS, t.f. sektionschef Flutingbruket, till mitt nuvarande jobb som Sektionschef PM 1-2.
Se vidare detaljer på min LinkedIn profil

Mitt namn är Aida Botonjic.
Jag har civilingenjörsexamen i elektronik med påbyggnad i projektledning och företagsekonomi A. Jag har 11 år arbetslivserfarenhet från telekombranschen. Just nu är jag verksam inom pappersindustrin där jag konsultar som egen företagare. Mitt nuvarande uppdrag är hos el- och pappersindustriföretaget BTG i Säffle. Hos BTG jobbar jag som teknisk expert och teknisk projektledare.
Se vidare detaljer på min LinkedIn profil

Jag heter Erika Eriksson. Jag utbildade mig först till Jägmästare på Sveriges Lantbruksuniversitet. Några år senare byggde jag på vid Karlstad universitet och är också civilekom. Jag har haft några olika roller i skogsbranschen bland annat skogsskötselchef och marknadsutvecklare på Holmen skog.
De senaste 10 åren har jag arbetat i anläggningsbranschen, först som VD på Värmlandsschakt som huvudsakligen säljer entreprenadtjänster och sedan 2015 som övergripande chef för administration och stödfunktioner på Segermo Entrerpernad. För vidare deltaljer se min LinkedIn profil.

Mitt namn är Ethel Larsson. Jag har arbetat som ekonom i det värmländska näringslivet i 25 år. Jag är utbildad civilekonom på Karlstads Universitet och arbetar för närvarande som ekonomichef på Miller Graphics Scandinavia AB, ett bolag i Ahlmarkskoncernen. Jag ingår i ledningsgruppen och har personalansvar för ekonomiavdelningen. För mer information vänligen se LinkedIn profil.

Jag heter Carin Grääs och sedan 1995 driver jag företaget Attityd AB i Karlstad tillsammans med Nina Engdahl. Vi arbetar med undersökningar, analyser och utredningar i olika former – främst kund- och marknadsundersökningar, men även interna undersökningar och projektutvärderingar – som hjälper våra kunder att fatta bättre beslut. Jag drivs av övertygelsen att våra kunders verksamhet blir bättre när vi frågar vad deras kunder, medarbetare eller andra intressenter tycker om verksamheten och vad som känns viktigt för dem. Vi hjälper sedan våra kunder att ta undersökningsresultaten ett steg längre genom implementering, analyser och visualisering. Jag har även arbetat som projektassistent vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet, där jag också var antagen som doktorand inom företagsekonomi. Läs gärna mer på min LinkedIn profil.

Jag heter Kristina Frid.
Jag arbetar på SBAB som Head of Customer Services and Sales. SBAB är en av Karlstads största arbetsgivare där hälften av medarbetarna jobbar i Stockholm och hälften av medarbetarna i Karlstad. Jag sitter med i SBAB:s ledningsgrupp i Stockholm där vi utvecklar hela privataffären. Den verksamhet som jag leder i Karlstad består av ca 200 medarbetare som arbetar med kundaffären. Jag började i SBAB i augusti 2017. Innan det var jag i 17 år på Nordea Bank AB, där jag hade en mängd olika uppdrag, de sista 11 åren i ledarposition. Den sista positionen jag hade där var som Regionchef för Region Houshold Väst. Regionen var ansvarig för privatmarkanden i Värmland, Dalsland, Bohuslän, Skaraborg och bestod av ca 200 medarbetare och 28 bankkontor. Som Regionchef var jag även med i Nordeas ledningsgrupp för privatmarkad Sverige. Jag innehar även några externa uppdrag, bland annat som styrelseledarmot i lokalavdelningen Karlstad Handelskammaren Värmland. År 2015 blev jag prisad som en av Sveriges bästa kommunikativa ledare.-något som jag är mycket stolt över :)
Jag är utbildad i ekonomi samt media och kommunikation vid Karlstads Universitet, Handels i Göteborg samt Universitet i Wien, för vidare detaljer se min LinkedIn-profil


Jag heter Veronica Molander. Jag är arbetsrättsjurist och har mer än 15 års praktisk erfarenhet från arbetsrätt och förhandlingar och har på olika sätt arbetat med att utveckla HR- och arbetsgivarfrågorna i organisationer. Jag har erfarenhet från så väl privat verksamhet som kommunal- och landstingsverksamhet. Min senaste anställning var som förhandlingschef på Landstinget i Värmland där jag också var enhetschef. Sedan 2012 driver jag mitt eget företag där jag ger operativt och strategiskt stöd åt arbetsgivare i olika branscher i frågor som rör arbetsgivarfrågor och HR.  Läs mer på min LinkedIn profil. 

Jag heter Marie Pettersson.
Jag har två ben att stå på! IT-branchen och hälso- och sjukvården, 11år på Karlstads universitet IT-avdelningen och 15 år i landstinget i Värmland. Jag arbetar som chef inom psykiatrin i Värmland, en politisk styrd organisation. Mitt fokus de senaste åren är och har varit att förvalta och förädla mitt ledarskap/chefsskap och jag brinner för chefsutvecklingsfrågor! För vidare detaljer se min LinkedIn profil.

Jag heter Lotta Strömbäck och min passion är kommunikation i alla dess former!
Jag har ett förflutet från IT-branschen och jag har jobbat på Cap, Ericsson och Tieto.
På Tieto, som är den senaste arbetsgivaren i IT-branschen, hade jag olika ledande internationell befattningar inom kommunikation och marknadsföring såsom
Marknadschef för Tietos produkter, Kommunikations- och marknadschef för Tieto Sverige, Intern kommunikationschef för Tieto globalt.
Sedan mars 2016 är jag Kommunikationschef på Hammarö kommun, en helt ny tjänst som jag ser fram emot att utveckla till något riktigt bra!
Kontakta mig gärna via LinkedIn

Jag heter Karin Jonsell. Jag arbetar som avdelningschef för marknad och kund på KBAB. Karlstads Bostads AB äger och förvaltar cirka 7 400 hyreslägenheter och lokaler i centrala Karlstad. KBAB är helägt av Karlstads kommun genom koncernen Karlstads Stadshus AB. Jag började på KBAB i augusti 2017, innan det var jag privatmarknadschef inom NWT-koncernen i drygt 11 år.

Min akademiska bakgrund är Ekonomi Magister från Lunds Universitet. Min fördjupning var ekonomisk analys för min kandidat examen och marknadsföring för min magisterexamen.

Efter min examen arbetade jag några år i Malmö som produktchef på bokförlaget Egmont Richter och var ansvarig för några bokklubbar med välkända varumärken (bl a Disney och LEGO). När jag flyttade till Karlstad år 2001 arbetade jag som projektledare på föreningen Vänerland, vars syfte var att öka besöksnäringen i de Vänernära kommunerna.

Jag trivs i en arbetsmiljö där kreativitet och innovation uppmuntras, där inspirerande ledarskap värderas och där människor lyssnar på varandra.