exeQtive nätverket

Efter programmet blir man erbjuden medlemskap i exeQtive-nätverket, där endast tidigare deltagare genom åren deltar. ExeQtive nätverket startades efter första avslut av exeQtive programmet, dvs 2002 och har funnits sedan dess.

Kvinnor i exeQtive nätverket företräder alla möjliga branscher, för att nämna några: HR, kommunikation, PR, ekonomi, sammhällsuppbyggnad, bank, IT, industri, hälso och sjukvård osv. Vi jobbar inom många olika bolag i Värmland och finns i stort sett inom alla sektorer, allt från statlig, kommunal, landsting och privat sektor.

Kristina Lövgren heter jag, skåning som via det berömda bananskalet hamnat i skogsindustrin och stormtrivs. Att få jobba med en förnyelsebar råvara med stor utvecklingspotential är fantastiskt roligt. Sedan hösten 2017 jobbar jag som produktionschef på Gruvön Sågverk Stora Enso Timber AB och har även under den tiden haft förmånen att vara tillförordnad sågverkschef under 8 månader. Vi är mitt uppe i ett stort projekt – att bygga en CLT-produktionslinje. CLT är stora segment av korslimmat trä som konkurrerar med stål och betong. Tidigare har jag jobbat på BillerudKorsnäs i 15 år med ett antal olika befattningar, de sista tio åren i ledande befattningar (bl.a. som sektionschef på olika produktionsenheter samt på lab). Jag är i grunden utbildad civilingenjör (teknisk fysik) på LTH samt på TU i Wien. Se vidare detaljer på min LinkedIn profil

Mitt namn är Aida Botonjic.
Jag har civilingenjörsexamen i elektronik och mjukvaruutveckling med påbyggnad i projektledning och företagsekonomi A. Jag har jobbat i 11 år som konsult inom telekombranschen. Sedan 2016 är jag anställd hos BTG Instruments AB som är verksam inom mät- och analysinstrument för övervakning och reglering av pappers- och massaindustrin. Hos BTG jobbar jag med teknisk projektledning, programmering och data analys. Se vidare detaljer på min LinkedIn profil

Jag heter Erika Eriksson. Jag utbildade mig först till Jägmästare på Sveriges Lantbruksuniversitet. Några år senare byggde jag på vid Karlstad universitet och är också civilekom. Jag har haft några olika roller i skogsbranschen bland annat skogsskötselchef och marknadsutvecklare på Holmen skog.
De senaste 10 åren har jag arbetat i anläggningsbranschen, först som VD på Värmlandsschakt som huvudsakligen säljer entreprenadtjänster och sedan 2015 som övergripande chef för administration och stödfunktioner på Segermo Entrerpernad. För vidare deltaljer se min LinkedIn profil.

Mitt namn är Ethel Larsson. Jag har arbetat som ekonom i det värmländska näringslivet i 25 år. Jag är utbildad civilekonom på Karlstads Universitet och arbetar för närvarande som ekonomichef på Miller Graphics Scandinavia AB, ett bolag i Ahlmarkskoncernen. Jag ingår i ledningsgruppen och har personalansvar för ekonomiavdelningen. För mer information vänligen se LinkedIn profil.

Jag heter Carin Grääs och sedan 1995 driver jag företaget Attityd AB i Karlstad tillsammans med Nina Engdahl. Vi arbetar med undersökningar, analyser och utredningar i olika former – främst kund- och marknadsundersökningar, men även interna undersökningar och projektutvärderingar – som hjälper våra kunder att fatta bättre beslut. Jag drivs av övertygelsen att våra kunders verksamhet blir bättre när vi frågar vad deras kunder, medarbetare eller andra intressenter tycker om verksamheten och vad som känns viktigt för dem. Vi hjälper sedan våra kunder att ta undersökningsresultaten ett steg längre genom implementering, analyser och visualisering. Jag har även arbetat som projektassistent vid Centrum för tjänsteforskning, Karlstads universitet, där jag också var antagen som doktorand inom företagsekonomi. Läs gärna mer på min LinkedIn profil.

Jag heter Kristina Frid. Jag arbetar på SBAB som Head of Customer Services and Sales. SBAB är en av Karlstads största arbetsgivare där hälften av medarbetarna jobbar i Stockholm, hälften av medarbetarna i Karlstad samt att det även finns kontor i Göteborg och Malmö. Jag sitter med i SBAB:s ledningsgrupp. Den verksamhet som jag leder i Karlstad består av ca 300 medarbetare som arbetar med kundaffären. Jag började i SBAB i augusti 2017. Innan det var jag i 17 år på Nordea Bank AB, där jag hade en mängd olika uppdrag, de sista 11 åren i ledarposition. Den sista positionen jag hade där var som Regionchef för Region Houshold Väst. Jag innehar även externa uppdrag som styrelseordförande i lokalavdelningen Karlstad Handelskammaren Värmland. År 2015 blev jag prisad som en av Sveriges bästa kommunikativa ledare.-något som jag är mycket stolt över :) Jag är utbildad i ekonomi samt media och kommunikation vid Karlstads Universitet, Handels i Göteborg samt Universitet i Wien, för vidare detaljer se min LinkedIn-profil


Jag heter Veronica Molander. Jag är arbetsrättsjurist och har mer än 15 års praktisk erfarenhet från arbetsrätt och förhandlingar och har på olika sätt arbetat med att utveckla HR- och arbetsgivarfrågorna i organisationer. Jag har erfarenhet från så väl privat verksamhet som kommunal- och landstingsverksamhet. Min senaste anställning var som förhandlingschef på Landstinget i Värmland där jag också var enhetschef. Sedan 2012 driver jag mitt eget företag där jag ger operativt och strategiskt stöd åt arbetsgivare i olika branscher i frågor som rör arbetsgivarfrågor och HR.  Läs mer på min LinkedIn profil. 

Jag heter Marie Pettersson.
Jag har två ben att stå på! IT-branchen och hälso- och sjukvården, 11år på Karlstads universitet IT-avdelningen och 15 år i landstinget i Värmland. Jag arbetar som chef inom psykiatrin i Värmland, en politisk styrd organisation. Mitt fokus de senaste åren är och har varit att förvalta och förädla mitt ledarskap/chefsskap och jag brinner för chefsutvecklingsfrågor! För vidare detaljer se min LinkedIn profil.

Jag heter Lotta Strömbäck och min passion är att utveckla organisationer och människor!
Jag har ett långt förflutet från IT-branschen och jag har jobbat på Cap, Ericsson och Tieto.
På Tieto hade jag olika ledande internationell befattningar inom kommunikation och marknadsföring såsom Marknadschef för Tietos produkter, Kommunikations- och marknadschef för Tieto Sverige, Intern kommunikationschef för Tietokoncernen globalt.
Från mars 2016 till november 2017 var jag Kommunikationschef på Hammarö kommun, där ansvarade jag även för HR, näringsliv och kontaktcenter. Min nuvarande roll är som Vd för it-företaget Ismotec.
Ismotec är ett litet, expansivt företag med ett 30-tal medarbetare som har kontor i Karlstad, Linköping och Göteborg. Kontakta mig gärna via LinkedIn

Jag heter Karin Jonsell. Jag arbetar som avdelningschef för marknad och kund på KBAB. Karlstads Bostads AB äger och förvaltar cirka 7 400 hyreslägenheter och lokaler i centrala Karlstad. KBAB är helägt av Karlstads kommun genom koncernen Karlstads Stadshus AB. Jag började på KBAB i augusti 2017, innan det var jag privatmarknadschef inom NWT-koncernen i drygt 11 år.

Min akademiska bakgrund är Ekonomi Magister från Lunds Universitet. Min fördjupning var ekonomisk analys för min kandidat examen och marknadsföring för min magisterexamen.

Efter min examen arbetade jag några år i Malmö som produktchef på bokförlaget Egmont Richter och var ansvarig för några bokklubbar med välkända varumärken (bl a Disney och LEGO). När jag flyttade till Karlstad år 2001 arbetade jag som projektledare på föreningen Vänerland, vars syfte var att öka besöksnäringen i de Vänernära kommunerna.

Jag trivs i en arbetsmiljö där kreativitet och innovation uppmuntras, där inspirerande ledarskap värderas och där människor lyssnar på varandra.