Programstart ExeQtive 2019

Programstarten av ExeQtive 2019 är förlagd till 18-19/6.