Programstart ExeQtive 2020

Programstarten av ExeQtive 2020 är förlagd till 16-17/6.