Programinnehåll

exeQtive är ett ledarutvecklingsprogram för kvinnor med personal- och resultatansvar. Det består av dels utbildningsdagar, dels en personlig mentor som följer och stödjer adeptens utveckling under ett år. Deltagarna ska alltså ha en chefsposition idag och en ambition och vilja att utvecklas i sin ledarroll.

exeQtive har ett uttalat genusperspektiv. Men det är ett perspektiv som syftar till kunskap, handling och stöd, inte ett offerperspektiv.

Nästa omgång av exeQtive startar i juni 2020.

Datum 2020/2021: Block 1: 16-17 juni 2020, Block 2: 24-25 aug 2020, Block 3: 22-23 okt 2020, Block 4: 14-15 jan 2021, Block 5: 10-12 mars 2021, Block 6: 7 maj 2021

Programmet består av totalt 12 dagar som handlar om:

  • Mitt autentiska ledarskap- vad står det för?
  • Effektivt ledarskap och mätningar av det egna ledarskapet
  • Utveckla grupper/ledningsgruppsarbete
  • Att leda på olika nivåer i en organisation- direkt och indirekt ledarskap
  • Förmågan att hantera utmanande samtal
  • Att hantera det som tar energi i livet och att coacha sig själv
  • Mediaträning
  • Genusforskning kopplat till mig och mitt ledarskap
  • Strategisk Affärs- & Verksamhetsutveckling
  • Styrelsearbete

Block 1

Jag själv och mitt ledarskap, del 1.

Värdebaserat ledarskap:
Lena Lid Falkman, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm och frilansande skribent, föreläsare och rådgivare. Utsedd till Årets Almedalsbloggare 2011.

Mitt nuläge och mitt önskade läge.
Min ledardeklaration. Mina utmaningar. Hur använder jag mig av mina styrkor?

Effektivt ledarskap:
Feedback kopplat till mitt ledarskap: 360 graders återkoppling och individuell coachning kopplat till resultatet

Mentorskap-adeptskap:
Tidigare exeQtivedeltagare och representant för exeQtive-nätverket berättar om hur man skapa ett gott samarbete mellan mentor och adept

Block 2

Jag själv och mitt ledarskap, del 2.

Att coacha sig själv:
Jonas Garpe, Certifierad intergrativ coach och diplomerad samtalsterapeut.

Genusforskning och koppling till mig och mitt ledarskap:
Klara Regnö, fil.doktor och forskare KTH

Det goda ledarskapet:
Gästföreläsare Lena Larsson som fått utmärkelsen Årets chef

Block 3

Att leda ledare och ledningsgrupp.

Utveckla grupper/ledningsgruppsarbete:
Leif Helgman, Effect Management

Att leda andra ledare - om skillnad i angreppssätt i ledarskap

Det goda ledarskapet:
Gästföreläsare 

Middag med mentorer

Block 4

Kommunikativt ledarskap

Att utveckla förmågan att hantera dina utmanande samtal:
Energidrama

Konfliktmönster och energitjuvar.
Att hitta mina vägar vidare från det som tar energi: Hans Birnik, Legitimerad psykoterapeut, fil. Dr.

Block 5

Att leda organisation och driva utveckling. Styrelsearbete och mediaträning.

Strategisk affärs- och verksamhetsutveckling

Träning i att fatta strategiska beslut med Simbiz affärs- & ledningssimuleringsprogram

Styrelsearbete - att utveckla ett gott styrelsearbete.
Styrelsearbete som en karriärmöjlighet.

Mediaträning

Konsulter från Effect management håller i de olika delarna

Block 6

Avslutning

Avslutningsdag tillsammans med mentorerna.