Programledare

Anne-Charlotte Sverkström

Anne-Charlotte har ett öppet och relationsorienterat förhållningssätt. Hon skapar engagemang hos individer och i grupper. Anne-Charlotte har en förmåga att se helhetsbilden och förmedla vad som är viktigt att fokusera på för att skapa utveckling. Hennes förmåga att skapa resultat tillsammans med människor från olika kulturer är en verklig styrka. I sitt arbete som konsult brinner hon för att bidra till lärande och nya insikter men också för att skapa förutsättning för förändring av organisationer i form av nya arbetssätt, förändrade ramverk och utvecklade processer.

Anne-Charlotte arbetar med såväl enskilda individer, arbets- och ledningsgrupper, som med utveckling av organisation på koncernnivå. Som konsult inom Effect arbetar hon med offentlig sektor och näringslivet och är ansvarig för ledarutvecklingsprogram, arbetar med utredningar, organisationsutvecklingsuppdrag och har handledningsuppdrag kopplat till utveckling av chefer. Anne-Charlotte processleder också såväl stora som mindre möten mellan politiker och tjänstemän för att utveckla organisationer.

Anne-Charlotte har tidigare under 15 års tid arbetat inom personalområdet inom framförallt telekom och IT-sektorn som HR-konsult, -chef och -direktör. Hennes akademiska studier skedde på linjen för personal- och arbetslivsfrågor med organisationspsykologi som fördjupning, och hon har även undervisat på universitetet inom psykologiämnet.
Så här säger Anne-Charlotte om att vara programledare för exeQtive:

”Jag har i stora delar av mitt yrkesliv jobbat i mansdominerade miljöer och förstod inte riktigt vikten av att ha en ledarutvecklingsprogram enbart riktat till kvinnor förrän den dag jag själv blev programledare för exeQtive. Den generösa attityd, konstruktiva och genuina dialog i ett sammanhang där kvinnor inte behöver ta hänsyn till maktstrukturer eller genusperspektivet – det är något som verkligen leder till utveckling hos deltagarna. Det är ett privilegium att få vara programledaren som skapar den röda tråden och ser till att gruppen blir trygg och utvecklar ett lärande tillsammans”