Take-aways från exeQtive-programmet

- att få en mentor som bara fokuserar på dina behov
- att få stärka sin affärsmässiga profil och utveckla sitt strategiska tänkande
- ökad självinsikt och en starkare självbild som stämmer överens med hur du uppfattas av andra
- att efter året ingå i ett nätverk som främjar vidare utveckling och stöd till varandra
- att få kunskap, nya grepp, samt perspektiv till sin uppgift, person och sitt ledarskap
- att knyta nära kontakt med övriga deltagare samt ta del av deras erfarenheter från andra branscher

Varför exeQtive

Att satsa på kvinnor i organisationen är att ta tillvara HELA den kompetens som finns inom organisationen. Det är också en viktig signal för att locka till sig ytterligare kompetenta kvinnor.

Vår utgångspunkt är att kvinnor ska få uppmuntran att klättra i sin karriär, få stöd i att utöva sitt personliga ledarskap inom sin organisation, samt få hjälp att utvidga sitt kontaktnät. Det är vad exeQtive arbetar för. Vi vill genom programmet bidra till var och ens personliga utveckling av sitt ledarskap. Den utvecklingen ska komma både individen och organisationen till godo.

Våra värderingar

Vi anser att fler kvinnor på ledande poster främst är en rättvisefråga. De kvinnor som vill göra karriär ska få lika möjlighet som män att förverkliga den önskan. Att de dessutom påverkar beslutskvaliteten och lönsamheten är ytterligare argument för att ha en jämn könsfördelning på alla chefsnivåer. Det handlar inte om att kvinnor behöver en särskild kunskap eller att det existerar ett kvinnligt ledarskap- utan fokus är enbart att skapa kompetensmässiga förutsättningar.

exeQtiveprogrammet har ett uttalat genusperspektiv. Men det är ett perspektiv som syftar till kunskap, handling och stöd, inte ett offerperspektiv.